Sanger Metal

WirelockUWAGA!
 • Niepoprawne użycie WIRELOCK® może spowodować niepoprawne wykonanie zakończenia, co może doprowadzić do poważnych wypadków.

 • Nie używaj WIRELOCK ® do liny ze stali nierdzewnej przy wykonywaniu prac w słonej wodzie.

 • Używaj tylko miękkiego wyżarzonego drutu z żelaza dla obwiązywania liny. Nie używaj do tego innego drutu (miedzianego, mosiężnego, nierdzewnego, i t.d.).

 • Nigdy nie używaj lin z zakończeniami WIRELOCK® przed jego utwardzeniem.

 • Dokładnie oczyść rozpleciony koniec liny.

 • Duże wyżłobienia w końcówkach linowych przed użyciem WIRELOCK® powinni być wypełnione.

 • Przestrzegaj tej instrukcji i instrukcji na pojemnikach przed użyciem WIRELOCK®.


Ta uproszczona instrukcja "krok po kroku" powinna być używana tylko jako przewodnik dla doświadczonych użytkowników. Pełna informacja jest podana w PODRĘCZNIKU UŻYTKOWNIKA I TECHNICZNYCH DANYCH WIRELOCK®, REKOMENDOWANYM PRZEZ API (AMERICAN PETROLEUM INSTITUTE) ĆWICZENIU 9B, NORMACH ISO, KATALOGACH PRODUCENTÓW LIN i INSTRUKCJI UŻYTKOWANIA ZAWIESI Z LIN STALOWYCH, TRZECIA EDYCJA.

KROK 1 - WYBÓR KOŃCÓWEK LINOWYCH

WIRELOCK® jest zalecany dla użycia z końcówkami linowymi Crosby 416 - 417.

Dla użycia WIRELOCK® z innymi końcówkami linowymi skontaktuj się z producentem końcówek linowych lub z działem Inżynierii Crosby.

Końcówki linowe, używane z WIRELOCK® powinni odpowiadać Federalnym lub Międzynarodowym Normom (CEN, ISO).

Wytrzymałość WIRELOCK®, jak również innych środków do zalewania końcówek linowych, zależy od klinującego działania rozplecionego stożka liny w koszu końcówki. Szorstka powierzchnia wewnątrz końcówki linowej może zwiększyć siłę osadzenia końcówki na linie. Osadzenie jest wymagane, by osiągnąć klinujące działanie.


KROK 2 - MIERZENIE I PRZEWIĄZ
Koniec liny, który ma być zalewany, powinien mieć długość wystarczającą do tego, żeby po rozplątaniu drutów znajdował się w górnej części kosza końcówki linowej.

Opaska powinna znajdować się na odległości od końca liny równej długości kosza końcówki linowej (rys.1).


KROK 3 - ROZPLĄTANIE LINY

 1. Rozplącz koniec liny i rdzenia stalowego na oddzielne splotki i poodginaj zgodnie z rys.2.

 2. Wytnij rdzeń włókienny.

 3. Rozplącz każdą splotkę i rdzeń stalowy na pojedyncze druty i poodginaj je zgodnie z rys.2. Druty muszą być rozdzielone ale nie prostowane.

 4. Usuń tworzywo sztuczne z rozplątanej strefy.

KROK 4 - OCZYSZCZANIE

 1. Metoda oczyszczania będzie zależała od smaru i / lub powłoki drutów.

 2. Metody i materiały, użyte do oczyszczania powinni być zgodne z aktualnymi regulacjami Agencji Ochrony Środowiska.

 3. O metodach i materiałach, używanych do oczyszczania, można dowiedzieć się w dokumentacji technicznej na liny, u dostawcy albo producenta lin stalowych. Przestrzegaj zaleceń dostawcy rozpuszczalnika.
KROK 5 - USTAWIANIE KOŃCÓWKI LINOWEJ

 1. Pociągnij końcówkę linową do góry tak, by była powyżej opaski, a druty liny były na jednym poziomie z górną częścią kosza końcówki linowej.

 2. Zaciśnij linę i końcówkę linową pionowo w jednej osi, zgodnie z rys. 3.

 3. UWAGA: UŻYWAJ KOŃCÓWEK O WYMIARACH ODPOWIEDNICH DO ŚREDNICY LIN STALOWYCH.
KROK 6 - USZCZELNIENIE KOŃCÓWKI LINOWEJ

Uszczelnij dolną część końcówki linowej szpachlówką lub plasteliną żeby zapobiec wyciekaniu WIRELOCK® -a (rys. 4).

KROK 7 - ZESTAW WIRELOCK®

 1. Zestawy WIRELOCK® są określonej wielkości i zawierają 2 (dwa) pojemniki - jeden (1) z żywicą i jeden (1) z granulowaną mieszanką,

 2. Używaj całego zestawu WIRELOCK® - ZAWSZE MIESZAJ CAŁĄ ZAWARTOŚĆ POJEMNIKÓW.

 3. Zwracaj uwagę na okres magazynowania, który jest wyraźnie oznaczony na każdym pojemniku zestawu. NIGDY NIE UŻYWAJ PRZETERMINOWANEGO ZESTAWU.


UWAGA!
 • Żywica WIRELOCK® w stanie ciekłym jest łatwopalna.

 • Substancje chemiczne, użyte w tym produkcie, mogą wydzielać trujące opary i mogą wywołać oparzenia oczu i skóry.

 • Nigdy nie używaj przeterminowanego materiału.

 • Używaj WIRELOCK® tylko w dobrze wentylowanym obszarze roboczym.

 • Nigdy nie wdychaj bezpośrednio albo przez dłuższy czas trujących oparów.

 • Zawsze zakładaj okulary ochronne by chronić oczy.

 • Zawsze zakładaj rękawiczki by chronić ręce.

 • Unikaj bezpośredniego kontaktu WIRELOCK® ze skórą.

KROK 8 - WYMIESZANIE I ZALEWANIE


 1. Używaj WIRELOCK® w temperaturze od +9C do +43C. Dostępne są zestawy dla niższych temperatur.

 2. Wylej całą żywicę do pojemnika z granulowaną mieszanką i dokładnie mieszaj przez co najmniej dwie (2) minuty drewnianą łopatką.

 3. Natychmiast po zmieszaniu powoli wylej wymieszany WIRELOCK® do kosza końcówki linowej do jego wypełnienia.

 4. Sprawdź, czy nie ma przecieków z końcówki i w razie potrzeby popraw szpachlówkę.
KROK 9 - ZASTYGNIĘCIE

 1. W temperaturze od +18C do +24C WIRELOCK® tężeje średnio w ciągu 15 minut.

 2. Końcówka musi pozostać w pionowej pozycji przez co najmniej dziesięć (10) minut po stężeniu WIRELOCK®.

 3. Końcówka linowa jest gotowa do użycia po 60 minutach od momentu stężenia.

 4. Nigdy nie nagrzewaj końcówki linowej do przyspieszenia stężenia.


KROK 10 - SMAROWANIE LINY

Posmaruj odtłuszczony koniec liny, jeśli to jest wymagane.


KROK 11 - TESTOWANIE OBCIĄŻENIEM

Jeśli to jest możliwe, zakończenie powinno być testowane obciążeniem próbnym.

Zgodnie z ASME B30.9 wszystkie zawiesia z zalewanymi końcówkami linowymi powinni być testowane obciążeniem próbnym.


ALTERNATYWNE METODY ZAKOŃCZEŃ LIN

Alternatywne metody zakończeń lin są podane w PODRĘCZNIKU UŻYTKOWNIKA I TECHNICZNYCH DANYCH WIRELOCK®.

Drukuj
Projekt i realizacja, hosting: Stopklatka.pl
www.sangermetal.com