Sanger Metal

ZAPADKI DO HAKÓW S-4320

INFORMACJA UŻYTKOWANIA I OSTRZEGAWCZA

 
OSTRZEŻENIA
 • Przy podnoszeniu ładunku przestrzegaj właściwych procedur. 
 • Zerwanie się ładunku może spowodować poważny wypadek.
 • Ładunek zawsze powinien być podwieszony na haku i nigdy nie powinien opierać się o zapadkę.
 • Według OSHA Rule 1926.550(g) do podnoszenia ludzi dźwigami haki CROSBY S-319N, S-320N, S-322N, S-1320, A-339 i A-1339 z zapadką S-4320, zabezpieczoną zawleczką, mogą być stosowane do podnoszenia ludzi.
 • Zapadki S-4320 mogą być stosowane tylko dla haków S-319N, S-320N, S-322N, S-1320, A-339 i A-1339.
 • Te zawleczki NIE mogą być używane gdy niedopuszczalne jest iskrzenie.
 • Używaj haków i zapadek zgodnie z instrukcją.

 

Ważna informacja o bezpieczeństwie.

 • Zawsze sprawdź hak i zapadkę przed użyciem.
 • Nigdy nie używaj skręconej albo zgiętej zapadki.
 • Zawsze upewnij się, że sprężyna dociska zapadkę do końca haka.
 • Zawsze upewnij się, że ładunek jest zawieszony na haku. Nigdy nie zawieszaj ładunku na zapadkę (rysunki 1 i 2).
 • Jeśli zawieszasz na haku dwucięgnowe zawiesia, upewnij się, że kąt odchylenia cięgna od pionu jest mniej 450, a kąt wewnętrzny między cięgnami jest mniej 900 (rysunki 3 i 4).
 • Zapadka jest przeznaczona do zapobiegania spadania luźnego zawiesia z haku.
 • Zapadka nie jest przeznaczona do dźwigania ładunków, zabezpiecza tylko swobodne zawiesie przed wypadnięciem z haka.
 • Przy użyciu zapadki dla podnoszenia personelu wybierz właściwą zawleczkę (tabela 1). Właściwa instalacja zawleczki jest podana w kroku 7 niżej.
  • Nigdy nie używaj ponownie zgiętej zawleczki.
  • Zawsze używaj zawleczki o wymiarach, podanych w tabeli 1.
  • Nigdy nie zastępuj zawleczki gwoździem, prętem, drutem i t.d.
  • Zawsze upewnij się, że zawleczka nie dotyka zawiesia.
  • Okresowo sprawdzaj właściwe działanie zawleczki.


DOBRZE
ŹLE
DOBRZE
ŹLE
Rysunek 1
Rysunek 2
Rysunek 3
Rysunek 4

 

    Tabela 1

Kod identyfikacji haków*

Zalecane wymiary zawleczki (mm)

Średnica

Długość

D

3.2

20

F

3.2

20

G

3.2

25

H

5.0

32

I

6.9

40

J

8.0

50

K

8.0

50

L

10.0

80

N

10.0

80

* Zapadki SS-4055 i PL nie mogą być stosowane do haków 319N, 320N i 322N, a tylko do naprawy starych haków. Ważne - nowe zapadki S-4320 nie będą pasowały do starych haków 319, 320 i 322.

 

WAŻNE - instrukcja montażu zapadek S-4320 do haków Crosby 320N

 

Krok 1
Krok 2

1. Zamocować hak pionowo

2. Ustawić sprężynę jak pokazano na rysunku.

Krok 3
Krok 4,5,6

3. Ustawić zapadkę na sprężynę jak pokazano na rysunku, wcisnąć ją na miejsce.

4. Ustawić otwory na zapadce i na haku w jednej linii.
5. Włożyć śrubę do otworów w zapadce, haku i sprężynie.

6. Zakręcić nakrętkę samozabezpieczającą się na śrubę.
Krok 7 - dla podnoszenia ludzi

7. Ustawić zapadkę w zamkniętej pozycji jak pokazano na rysunku, włożyć i zabezpieczyć zawleczkę.

 

Drukuj
Projekt i realizacja, hosting: Stopklatka.pl
www.sangermetal.com