Sanger Metal

USZY WKRĘCANE KUTE CROSBY

Ucho wkręcane z nakrętką zwykłe

G-291

Ucho wkręcane z nakrętką i podstawką

G-277

Ucho wkręcane maszynowe

S-279/ M-279

 

UWAGA
 • Nieprzestrzeganie instrukcji montażu i podnoszenia  może doprowadzić do zerwania się ładunku i do poważnych lub śmiertelnych wypadków.
 • Przed użyciem uszu spawanych uważnie przeczytaj tą instrukcję.

 

Ważna informacja o bezpieczeństwie

Kontrola:

 • Zawsze sprawdzaj uszy wkręcane przed użyciem.
 • Nigdy nie używaj uszu wkręcanych zużytych albo uszkodzonych.
 • Nigdy nie używaj uszu wkręcanych zgiętych lub z wydłużonym uchem.
 • Zawsze upewnij się, że gwint trzonku i otwór są czyste.
 • Nigdy nie przerabiaj, nie zmieniaj, nie obcinaj uszu wkręcanych.

 

Montaż:

 • Nigdy nie przekraczaj Dopuszczalnego Obciążenia Roboczego, podanego w tabelach 1 i 2.
 • Nigdy nie używaj uszu wkręcanych zwykłych do obciążeń pod kątem.
 • Zawsze używaj uszu wkręcanych z podstawką (albo uszu wkręcanych maszynowych) dla obciążeń pod kątem.
 • Dla obciążeń pod kątem dopuszczalne obciążenie robocze powinno być zmniejszone jak podano niżej:

 

Kierunek obciążenia (do pionu)

Dopuszczalne Obciążenie Robocze

45 stopni

30% od DOR w linii

90 stopni

25% od DOR w linii

 

 • Nigdy nie obcinaj ucha wkręcanego dla dostosowania do ładunku.
 • Zawsze wywierć odpowiednie otwory albo użyj podkładek dla dostosowania uszy do ładunku.
 • Zawsze zakręcaj ucho wkręcane lub nakrętki do końca.

 

 

Tabela 1 (obciążenie w linii)

Wymiar

(mm)

Dopuszczalne

Obciążenie

Robocze

(kG)

6.35

295

7.94

544

9.53

703

12.7

1179

15.9

2351

19.1

3266

22.2

4808

25.4

6033

31.8

9525

38.1

10886

Tabela 2 (obciążenie w linii)

Wymiar

(mm)

Dopuszczalne

Obciążenie

Robocze

(kG)

m6

200

m8

400

m10

640

m12

1000

m16

1800

m20

2500

m24

4000

m30

6000

m36

8500

   

 

 

Uszy wkręcane z nakrętką i podstawką - instalacja dla obciążenia pod kątem

 

 

WAŻNE - Przed użyciem uszu spawanych uważnie przeczytaj tą instrukcję.

Uszy wkręcane z nakrętką zwykłe i z podstawką - instalacja do obciążenia w linii

 

 

Bezpieczne użycie

 • Nie stój pod ładunkiem.
 • Zawsze podnoś ładunek równomiernie, zachowując kontrolę nad nim.
 • Zawsze obciążaj ucho wkręcane w płaszczyżnie ucha, nie pod kątem.
 • Nigdy nie przekraczaj DOR uszu wkręcanych, podanych w tabelach 1 i 2.
 • Przy użyciu do podnoszenia dwu- lub więcej cięgnowych zawiesi upewnij się, że obciążenia cięgien są obliczone dla odpowiedniego kąta cięgien i że są zastosowane uszy wkręcane z nakrętką i podstawką lub maszynowe o odpowiednim DOR.

 

 

Uszy wkręcane maszynowe - instalacja do obciążenia w linii i pod kątem

Te uszy wkręcane głównie są przeznaczone dla wkręcania do gwintowanych otworów.

1. Po obliczeniu obciążenia wybierz odpowiednie ucho wkręcane.
Dla obciążeń pod kątem dopuszczalne obciążenie robocze powinno być zmniejszone według tabeli niżej:

 

Kąt obciążenia do pionu

Dopuszczalne Obciążenie Robocze (DOR)

450

30 % DOR w linii

900

25 % DOR w linii

 

2. Wywierć odpowiedni otwór w ładunku o minimalnej głębokości większej o pół średnicy od długości trzonka ucha wkręcanego maszynowego i nagwintuj go.
3. Wkręć ucho wkręcane, aż kołnierz dotknie ładunku i zaciśnij go.
4. Jeżeli ucho nie będzie ustawione w płaszczyznie cięgien zawiesia, oszacuj kąt obrotu do ustawienia ucha we właściwej pozycji. Wykręć ucho wkręcane i dodaj podkładki o grubości wystarczającej do ustawienia ucha we właściwej pozycji. W tabeli 3 podana grubość podkładki, potrzebnej dla obrotu ucha wkręcanego o 900.

 

 

Tabela 3

Wymiar ucha wkręcanego

(mm)

Grubość podkładki, potrzebnej dla obrotu ucha o 90^0
(mm)

6.35

0.30

7.94

0.35

9.53

0.40

12.7

0.50

15.9

0.60

19.1

0.65

22.2

0.70

25.4

0.80

31.8

0.90

38.1

1.05

 

Drukuj
Projekt i realizacja, hosting: Stopklatka.pl
www.sangermetal.com