Sanger Metal

USZY SPAWANE CROSBY

 S-265UWAGA:

 • Nieprzestrzeganie instrukcji spawania, montażu i podnoszenia  może doprowadzić do zerwania się ładunku i do poważnych lub śmiertelnych wypadków.
 • Nie korzystaj z uszkodzonych zawiesi lub łańcuchów. Kryterium kontroli są podane w ASME B30.9.
 • Przed spawaniem i użyciem uszu spawanych uważnie przeczytaj tą instrukcję.

 

Ważna informacja o bezpieczeństwie

 • Uszy spawane można spawać tylko do metali żelaznych (stali).
 • Po określeniu ładunku wybierz ucho spawane na podstawie Dopuszczalnego Obciążenia Roboczego (DOR) - patrz tabelę 1.
 • Przed spawaniem ucho i miejsce spawania musi być dokładnie oczyszczone.
 • Nigdy nie używają podkładek między uchem i miejscem spawania.
 • Zawsze wybieraj urządzenia do podnoszenia odpowiednie do ucha spawanego.
 • Urządzenia do podnoszenia powinni zapewniać obrót ucha spawanego (Rysunek 1).
 • Sprawdź właściwe działanie ucha z małym obciążeniem. Ucho spawane nie może kolidować z podnoszonym ładunkiem (rysunek 2).
 • Zawsze zapewnij możliwość obrótu uchwytu o 180 stopni (rysunek 4).
 • Wymiary, skład i jakość powierzchni podnoszonego ładunku powinni być odpowiednie do przewidzianych obciążeń we wszystkich roboczych położeniach. Wymagana grubość w miejscu spawania dla danego zastosowania zależy od zmiennych takie jak długość ładunku i wytrzymałość materiału i powinna być ustalona przez wykwalifikowaną osobę.
 • Nigdy nie naprawiaj, nie zmieniaj, nie modyfikuj, nie zmieniaj kształtu uszy spawanych.

 

Rysunek 1
Rysunek 2

 

Kontrola / utrzymanie uszu spawanych

 • Przed użyciem zawsze sprawdzaj uszy spawane.
 • Regularnie sprawdzaj części uszu spawanych (rysunek 3).
 • Nigdy nie używaj uszu spawanych ze śladami korozji, zużycia lub uszkodzonych.
 • Nigdy nie używaj uszu spawanych zgiętych lub wydłużonych.
 • Nigdy nie używaj części pękniętych, z rysami lub wyżłobieniami.
 • Zawsze upewnij się, że nie ma żadnych podkładek między uchem i miejscem spawania.
 • Zawsze upewnij się, że całe ucho spawane jest przyspawane do powierzchni ładunku.
 • Zawsze kontroluj zużycie uczy spawanych.
 • Powinni być wykonywane wizualne okresowe badanie spawów. Sprawdź spawy wizualnie, albo użyj odpowiedniej metody NDT, jeżeli jest wymagana.

Bezpieczne użycie

 • Nigdy nie przekraczaj nośności (DOR) uszu spawanych (patrz tabelę 1).
 • Nigdy nie obciążaj uszu spawanych bocznymi siłami, rozmieszczaj uszy odpowiednio do kierunku zawiesi (rysunek 4).
 • Przy użyciu zawiesi dwu- lub więcej cięgnowych, upewnij się, że siły w cięgnach są obliczone używając odpowiedniego kąta między cięgnami zawiesia i wybierz odpowiednie ucho spawane.

 

Rysunek 3
Rysunek 4

 

 

Wytyczne do spawania uszu spawanych

 1. Wybierz odpowiednie do maksymalnego obciążenia uszy spawane.
 2. Zamontuj uszy spawane do podnoszonego ładunku. Obejmy uszu powinni być równolegle i umieszczone na ładunku równomiernie.
 3. Spawanie powinno być wykonane przez wykwalifikowanego spawacza zgodnie z odpowiednimi instrukcjami spawania.
 4. Niżej podane zalecenia, które powinny być włączone do instrukcji spawania dla stali z małą lub średnią zawartością węgla. Dla spawania stali z inną zawartością węgla instrukcja spawania powinna być rozszerzona.
  1. Materiał do spawania powinien mieć minimalną wytrzymałość na rozciąganie 482 N/mm2 ( takie jak AWS A5.1 E -7018). Przestrzegaj zalecenia producenta elektrod. Spoiny powinni być wykonane z pełnym przetopem.
  2. Przed spawaniem, wszystkie powierzchnie powinni być oczyszczone od rdzy, tłuszczu, farby, żużlu i innych zanieczyszczeń.
  3. Minimalne wymiary spoiny podane w tabeli 1 i powinni być zgodne z AWS.
  4. Spoina powinna być położona nie mniej niż dwuwarstwową dla wykonania pełnego przetopu.
  5. Spoina powinna być wykonana na całej długości obejmy „D” z dwóch stron obejmy (rysunek 5).
  6. Spoina nie powinna dotykać ruchomej części ucha. Po spawaniu upewnij się że ucho ma możliwość obrotu o 1800.
  7. Nie ochładzaj spawu po spawaniu.
  8. Spawana powierzchnia ucha powinna ściśle przylegać do elementu spawanego.
  9. Po spawaniu spoiny powinny być dokładnie sprawdzone. Nie może być pęknięć, wżerów, włączeń innych materiałów, nacięć lub podtopień. W przypadku wątpliwości sprawdź spoiny magnetyczno-proszkową metodą lub penetrantem.
  10. W przypadku wykrycia wad spoiny trzeba wyszlifować i pospawać ponownie zgodnie z instrukcją.

   


Rysunek 5

 

TABELA 1

Uszy spawane S-265**

Nr

katalogowy

DOR  (t)

Wymiary, mm

Masa 

1 szt.

DF 5:1

DF 4:1

B

C

D

F

G

H

Wymiar spawu

1290740

1

1.2

36.1

83.1

35.1

13.0

66.0

41.9

3

0,34

1290768

2.5

3.2

43.9

106

41.9

18.0

86.1

55.1

3

0,60

1290786

4

5

50.0

141

49.0

22.1

109

74.9

6

1.20

1290802

6.4

8

64.0

172

64.0

25.9

132

95.0

6

2.39

1290820

12

15

89.9

209

86.1

34.0

168

110

8

5.89

** Uszy spawane można spawać tylko do metali żelaznych.

 

Drukuj
Projekt i realizacja, hosting: Stopklatka.pl
www.sangermetal.com