Sanger Metal

USZY OBROTOWE CROSBY
HR-1200


UWAGA:

 • Nieprzestrzeganie tej instrukcji może doprowadzić do zerwania się ładunku i do poważnych wypadków.
 • Zakręcaj śruby uszu obrotowych wymaganym momentem obrotowym, podanym w tabelach.
 • Uchy obrotowe do bocznego obciążenia są tylko jedną z kilku części  systemu do podnoszenia.  Nigdy nie przekraczaj Dopuszczalnego Obciążenia Roboczego.
 • Nie korzystaj z uszkodzonych zawiesi lub łańcuchów. Kryterium kontroli są podane w ASME B30.9.
 • Dla naprawy korzystaj tylko z oryginalnych części Crosby.

 

 

Ucho obrotowe. Stosowanie, montaż

 • Uszy obrotowe Crosby są skonstruowane pod elementy produkcji Crosby. W przypadku potrzeby zastosowania większych połączeń ich należy dobierać o minimalnym udźwigu obudowy ucha obrotowego. Nigdy nie przekraczaj Dopuszczalnego Obciążenia Roboczego uszy obrotowych.
 • Stosuj uszu obrotowych tylko dla ładunków z metali żelaznych (stal. żelazo) lub  z miękkich metali (takich jak aluminium). Nie zostawiaj gwintowanego końca ucha w ładunku z aluminium na długo, żeby zapobiec korozji gwintu.
 • Po określeniu ładunku wybierz ucho obrotowe na podstawie Dopuszczalnego Obciążenia Roboczego (DOR), podanego w tabeli 1 dla uszu obrotowych z gwintem UNC i w tabeli 2  - z gwintem metrycznym.
 • Wywierć odpowiedni otwór w części roboczej ładunku o minimalnej długości gwintu ucha plus pół średnicy gwintu i  nagwintuj.  
 • Zamontuj ucho obrotowe i zaciągnij gwint zalecanym momentem obrotowym, podanym w tabelach 1 i 2, upewnij się  że dolny kołnierz ucha opiera się o powierzchnię ładunku.
 • Nigdy nie używaj podkładek między dolnym kołnierzem ucha i powierzchnią ładunku.
 • Zawsze stosuj urządzenia do podnoszenia, odpowiednie do uszu obrotowych (patrz tabele 1 i 2).
 • Urządzenia do podnoszenia powinni zapewniać swobodny obrót szakli (rys. 3).
 • Zawsze sprawdzaj możliwość obracania się ucha i osiowość z  szklą. Szakla nie może kolidować z podnoszonym ładunkiem (rysunki 1 i 3).
 • Ucho obrotowe i szakla z ładunkiem powinni obracać się w normalnej roboczej pozycji jak pokazano na rys.3. NIE PODNOŚ, jeżeli szakla jest ustawiona w pozycji, pokazanej na rys. 4.
 • Specjalna uwaga: w przypadku stosowania blokującej nakrętki,  nakrętka powinna być nakręcona na całą długość gwintu i odpowiadać wymaganiom:

      1.  ASTM A-563 (A) Grade D Hex Thick (B) Grade DH Standard Hex.
      2.  SAE Grade 8 — Standard Hex.

 

Rysunek 1

Rysunek 2

Punktu kontroli zewnętrzenej

Rysunek 3

Rysunek 4


Inspekcja / Konserwacja uszu obrotowych

 • Zawsze sprawdzaj ucho przed użyciem.
 • Regularnie sprawdzaj części uszu obrotowych (rys. 2).
 • Gwinty śrub uszu obrotowych, często używanych do podnoszenia lub do  pulsujących obciążeń, powinny być okresowo badane magnetyczno-proszkową metodą  lub penetrantem.
 • Nigdy nie używaj części uszu obrotowych pękniętych, z rysami lub wyżłobieniami.
 • Naprawiaj małe rysy lub wyżłobienia na oprawie uszu obrotowych delikatnym szlifowaniem. Nie zmniejszaj oryginalnego wymiaru więcej niż o 10%. Nie naprawiaj przez spawanie.
 • Nigdy nie używaj uszu obrotowych ze śladami korozji, zużycia lub uszkodzonych.
 • Nigdy nie używaj uszu obrotowych ze skręconymi lub wydłużonymi częściami.
 • Zawsze upewnij się, że gwint śruby i otwory do łączenia są czyste, nie uszkodzone  i odpowiednio dopasowane.
 • Przed użyciem uszu obrotowych zawsze dokręcaj śrubę kluczem dynamometrycznym.
 • Zawsze upewnij się, że nie ma podkładek między dolnym kołnierzem ucha i powierzchnią ładunku.
 • Zawsze zapewnij możliwość obrotu szakli o 900 i obracania się wokół osi o 3600 (rys. 3).
 • Zawsze upewnij się, że cała dolna powierzchnia uszu obrotowych ma kontakt z powierzchnią  roboczą  ładunku.  Otwór w powierzchni roboczej ładunku powinien być wiercony i gwintowany pod kątem 900 do powierzchni.

Bezpieczne użycie

 • Nigdy nie przekraczaj DOR uszu obrotowych, podanych w tabeli 1 dla uszu obrotowych z gwintem UNC i w tabeli 2 - z gwintem metrycznym.
 • Przy użyciu zawiesi dwu- lub więcej cięgnowych upewnij się, że siły w cięgnach są przeliczone na kąt nachylenia cięgien i że DOR uszu łamanych jest odpowiedni do tych sił.

HR1200 z gwintem UNC                         TABELA 1

Wymiar

oprawy

Dopuszczalne

obciążenie

robocze*

 (funty)

Moment

dokręcania

stopy.funty

Wymiary

śruby

(cale)

Efektywna

długość

gwintu

(cale)

Szakla zalecana

Szakle

Red Pin ®

209, 210, 213 215,2130,2150

(ton)

Szakle

Web

Red Pin ®

S-281

(ton)

1

650 ††
800 ††

7
12

5/16-18x1.5
3/8-18 x1.5

0.59
0.59

1/2" -(2)
5/8"- (3,25)

2" -(3,25)

2

2000
2000 ††
3000
3000 ††

28
28
60
60

1/2- 13x2.0 1/2- 13x2.5 5/8- 11x2.0
5/8- 11x2.75

0.71
1.21
0.71
1.46

5/8" -(3,25)
3/4" - (4,75)

2" - (3,25)
1-1/2" -(4,5)

3

5000
5000 ††
6500
6500 ††
8000
8000 ††

100
100
160
160
230
230

3/4- 10x2.75 3/4- 10x3.5 7/8 - 9 x 2.5 7/8 - 9 x 3.5 1-8 x 3.0
1-8 x 4.0

1.46
1.63
0.90
1.65
1.15
2.15

7/8" -(6,5)

2" - (6,25)

4

14000

470

1-1/4-7x4.5

2.22

1"- (8,5)
1-1/8" -(9,5)
1-1/4" -(12)

3" -(8,5)

5

17200
29000

800
1100

1-1/2- 6x6.5 2 - 4-1/2x6.5

2.98
2.98

1-3/8" -(13,5)
1-1/2" -(17)
1-3/4" -(25)

 

 

HR1200 z gwintem metrycznym                      TABELA 2

Wymiar

oprawy

Dopuszczalne

obciążenie

robocze*

 (kG)

Moment

dokręcania

Nm

Wymiary

śruby

‡‡

(mm)

Efektywna

długość

gwintu

(mm)

Szakla zalecana

Szakle

Red Pin ®

209, 210, 213 215,2130,2150

(ton)

Szakle

Web

Red Pin ®

S-281

(ton)

1

300
400

10
16

M8 x 1.25x40 M10 x 1.5x40

16,9
16,9

1/2" -(2)
5/8"- (3,25)

2" -(3,25)

2

1000
1400

38
81

M12x1.75x50 M16x2.00x60

17,2
27,2

5/8" -(3,25)
3/4" - (4,75)

2" - (3,25)
1-1/2" -(4,5)

3

2250
3500

136
312

M20x2.50x75
M24x3.00x80

28,1
33,1

7/8" -(6,5)

2" - (6,25)

4

6250

637

M30x3.5x120

45,1

1"- (8,5)
1-1/8" -(9,5)
1-1/4" -(12)

3" -(8,5)

5

7750
10000
13000

1005
1005
1350

M36x4.0x150 M42x4.5x160 M48x5.0x160

60,6
70,6
70,6

1-3/8" -(13,5)
1-1/2" -(17)
1-3/4" -(25)

Używać tylko do ładunków z metali żelaznych.

* Minimalna siła niszcząca to 5 x DOR. Indywidualnie  testowane siłą 2,5 x DOR.
Moment dokręcania  śruby jest kalkulowany dla gwintu „suchego”- wyczyszczonego ze wszelkich smarów.
††  Uszy z długimi śrubami są używane do podnoszenia ładunków z miękkich metali (takich jak aluminium). Uszy z długimi śrubami mogą być również używane do podnoszenia ładunków z żelaznych metali (takich jak stal i żelazo), uszy z krótkimi śrubami są używane do podnoszenia tylko ładunków z żelaznych metali.
Śruby ze stopu stali klasy 8, z łbem zmniejszonym imbusowym wg ASTM A574. Wszystkie gwinty UNC - 3A.
‡‡ Śruby ze stopu stali klasy 12.9, z łbem zmniejszonym imbusowym wg DIN 912. Wszystkie gwinty metryczne (ASME/ANSI B18.3.1m).

Drukuj
Projekt i realizacja, hosting: Stopklatka.pl
www.sangermetal.com