Sanger Metal

SZAKLE CROSBY®

INFORMACJA UŻYTKOWANIA

 
Szakle ze sworzniem i z zabezpieczeniem mogą być używane do mocowania, holowania, zawieszenia albo podnoszenia z obciążeniem w osi. Szakle ze sworzniem i z zabezpieczeniem nie mogą być używane do zawieszenia wielocięgnowych zawiesi albo do obciążenia  bocznymi siłami.

Szakle ze sworzniem wkręcanym są stosowane do  przemieszczenia  i układania. Dla trwałych albo długotrwałych instalacji Crosby zaleca użycie szakli ze sworzniem z nakrętką i zabezpieczeniem, a w przypadku stosowania innych szakli sworzeń powinien być zabezpieczony przed wykręcaniem lub wypadaniem (patrz „ZABEZPIECZENIE SWORZNIA SZAKLI ZE SWORZNIEM WKRĘCANYM”).
Szakle ze sworzniem wkręcanym mogą być używane do obciążenia  bocznymi siłami. W przypadku obciążenia  bocznymi siłami wymagane  zmniejszenie dopuszczalnego obciążenia roboczego. Pod czas pracy, na przykład w pętli, nie dopuszczaj obracania sworznia przez linę.

Dokręcaj sworzeń szakli przed każdym użyciem.


Szakle ze sworzniem z nakrętką i zabezpieczeniem mogą być używane dla tych samych celów, co i szakle ze sworzniem i z zabezpieczeniem i ze sworzniem wkręcanym. Szakle ze sworzniem z nakrętką i zabezpieczeniem są zalecane dla trwałych albo długotrwałych instalacji, gdy ładunek może przesuwać się na sworzniu, co może spowodować obracanie sworznia. Mocowanie sworznia nakrętką i zabezpieczenie zawleczką eliminuje potrzebę dokręcania sworznia przed każdym podniesieniem albo przemieszczeniem ładunku.

 

INFORMACJA o QUIC - CHECK®  


Wszystkie szakle Crosby, z wyjątkiem typów 2160, 252 i 253, mają wykute oznakowanie QUIC - CHECK®. Wskaźniki kąta są wykute na łuku szakli pod kątem 45 stopni* do pionu. Wskaźniki kąta pozwalają szybko sprawdzać kąt w dwucięgnowym zawiesiu na szaklach ze sworzniem wkręcanym lub ze sworzniem z nakrętką i zabezpieczeniem, albo szybko sprawdzać kąt jednocięgnowego zawiesia, gdy sworzeń szakli jest zabezpieczony i obciążenie nie jest pionowe (boczne obciążenie), co wymaga zmniejszenia dopuszczalnego obciążenia roboczego szakli.

* Dla szakli ze sworzniem i z zabezpieczeniem wskaźniki kąta 45 stopni QUIC - CHECK® pozwalają sprawdzać, czy obciążenie jest stosowane w osi szakli.

 

 

 

ZABEZPIECZENIE SWORZNIA SZAKLI ZE SWORZNIEM WKRĘCANYM
SZAKLE

ZABEZPIECZAJ  SWORZEŃ  SZAKLI  ZE  SWORZNIEM  WKRĘCANYM  DLA DŁUGOTRWAŁYCH  INSTALACJI  LUB  PRZY  STOSOWANIU  Z  WIBRACJĄ
Zabezpieczenie sworznia szakli ze sworzniem wkręcanym przez przywiązywanie są wtórną metodą, stosowaną do zabezpieczenia sworznia od obracania lub rozluźnienia. Sworzeń jest przywiązywany wyżarzonym drutem żelaznym przez otwór w sworzniu do przyległej części łuku szakli, końce drutu powinni być skręcone razem. Gdy ładunek może przesuwać się na sworzniu szakli, wymagane jest wielokrotne przywiązywanie.


SWORZEŃ Z ZABEZPIECZENIEM

SWORZEŃ WKRĘCANY

SWORZEŃ Z NAKRĘTKĄ i  Z  ZABEZPIECZENIEM

Nie obciążaj boczną siłą, nie używaj jako ogniwo, zawsze zakładaj zawleczkę

Używaj dla przemieszczenia  i układania ładunków, dokręcaj sworzeń szakli przed każdym użyciem.

Używaj dla trwałych albo długotrwałych instalacji, zawsze zakładaj nakrętkę i zawleczkę.

MOCOWANIE ZAWIESI DO SZAKLI

SZAKLE Z NAKRĘTKĄ i  Z  ZABEZPIECZENIEM

Średnica szakli powinna być większa od średnicy liny, jeśli nie ma kauszy.
Szakla powinna mieć wymiar wystarczający do zapobiegania ściśnięciu zawiesi pasowych.
 

 

 

Używaj szakli z nakrętką i  z  zabezpieczeniem dla trwałych albo długotrwałych instalacji.

 

 

Używaj szakli ze sworzniem wkręcanym dla tymczasowych połączeń.
PRAKTYKA  UŻYWANIA SZAKLI

 

  • Sworzeń wkręcany powinien być wkręcany do końca.
  • Zawleczka, jeśli jest przewidziana, powinna być stosowana i konserwowana.
  • Obciążenie szakli powinno być stosowane w osi szakli dla zapobiegania sił bocznych.
  • Wiełocięgnowe zawiesia nie powinni być zawieszane na sworzniu.
  • W przypadku obciążenia siłami bocznymi dopuszczalne obciążenie robocze szakli powinno być zmniejszone zgodnie z tabelą 1.

                  Dla szakli 3/16" - 3"                                          

Obciążenie powinno być w płaszczyznie łuku
Tabla 1

Zmniejszenie DOR dla sił bocznych**

Kąt obciążenia do pionu

Dopuszczalne obciążenie robocze

W osi*

100% DOR

450

  70% DOR w osi

900

  50% DOR w osi

*   W osi obciążenie jest prostopadle do sworznia.
**  Dla szakli ze sworzniem wkręcanym i ze sworzniem z nakrętką. Nie obciążać szakli ze sworzniem z zawleczką siłami bocznymi.

 

 

Nigdy nie stosuj zawiesi z kątem między cięgnami większym 1200.

Używaj TYLKO szakli ze sworzniem wkręcanym i ze sworzniem z nakrętką.Szakle z symetrycznie obciążonym zawiesiem dwucięgnowym i z kątem między cięgnami do 1200 mogą być stosowane z  pełnym Dopuszczalnym Obciążeniem Roboczym.

 
Drukuj
Projekt i realizacja, hosting: Stopklatka.pl
www.sangermetal.com