Sanger Metal

Napinacze łańcuchowe

OSTRZEŻENIA
 • Nieprawidłowe wykorzystanie napinaczy łańcuchowych może spowodować poważny wypadek.
 • Nie używaj napinaczy łańcuchowych, stojąc na ładunku.
 • Ostrożnie poruszaj dźwignią, ona może cofnąć się i uderzyć.
 • Trzymaj się na bezpiecznej odległości od dźwigni i luźnych odcinków łańcucha, żeby zapobiec uderzeniom przy cofaniu dźwigni.
 • Przestrzegaj przepisów odnośnie wymiarów i liczby łańcuchów, potrzebnych dla zabezpieczania ładunków na ciężarówkach.
 • Zawsze uważaj na bezpieczeństwo swoje i pracowników, znajdujących się w pobliżu, kiedy używasz napinaczy łańcuchowych.
 • Unikaj obciążenia napinaczy łańcuchowych siłami bocznymi.
 • Przestrzegaj tych instrukcji, również zmuszaj do tego innych użytkowników napinaczy łańcuchowych.
 • Nie używaj przedłużaczy na dźwignię.
 • Nie usiłuj zamknąć lub otworzyć napinaczy łańcuchowych za pomocą innych osób.Przełożenie mechaniczne:
Napinacze łańcuchowe z dźwignią = 25 : 1
Napinacze łańcuchowe z grzechotką = 50 : 1

Przykład: jeśli siła na dźwigni = 100 kG, to siła ściągania łańcuchu:

Dla napinaczy łańcuchowych z dźwignią:
100 x 25 = 2500 kG

Dla napinaczy łańcuchowych z grzechotką:
100 x 50 = 5000 kG

Instrukcja do napinaczy łańcuchowych z dźwignią
 • Napinacz łańcuchowy można obsługiwać stojąc na ziemi. Umieszczaj Napinacz łańcuchowy w takie pozycji, żeby do naciągania łańcuchu ciągnąć dźwignię na dół (patrz foto). Oparcie o ziemie powinno być bezpieczne, uważaj na lód, śnieg, wodę, olej.
 • Crosby ostrzega, że nie wolno używać przedłużaczy dźwigni (na przykład rury). Jeśli nie uda się osiągnąć wymaganego zacisku napinaczem łańcuchowym z dźwignią, trzeba użyć napinacza łańcuchowego z grzechotką.
 • Jeżeli powyższe zalecenie jest zlekceważone i jest użyty przedłużacz dźwigni, to on musi być ściśle spasowany do końca dźwigni. Rura powinna być przymocowana do dźwigni (na przykład za pomocą sworznia), żeby nie stracić kontroli nad dźwignią, jeśli rura spadnie z niej. Zwiększony zacisk przy użyciu przedłużacza dźwigni może doprowadzić do deformacji i uszkodzenia łańcucha i napinacza łańcuchowego.
 • Podczas napinania łańcucha i po nim sprawdzaj położenie dźwigni napinacza łańcuchowego. Upewnij się, że dźwignia jest w zamkniętej pozycji i że jej dolna część dotyka ogniwa łańcucha.
 • Naciąg łańcucha może zmniejszyć się pod czas transportu z powodu przesunięcia ładunku. Upewnij się, że napinacz łańcuchowy pozostaje we właściwym położeniu. Przymocuj dźwignię do naciągniętego łańcucha luźnym końcem łańcucha lub miękkim drutem.
 • Przy zwolnieniu napinacza łańcuchowego trzeba pamiętać, że napięty łańcuch ma dużo energii, która spowoduje, że przy zwolnieniu dźwignia napinacza łańcuchowego będzie ruszać się bardzo szybko i z wielką siłą. Zwalniaj dźwignię ostrożnie.
 • Nigdy nie używaj przedłużaczy do zwolnienia dźwigni. Korzystaj z pręta stalowego do podważania dźwigni i trzymaj się na bezpiecznej odległości od niej, żeby zapobiec uderzeniu przy jej cofaniu.
 • Przy zwolnieniu dźwigni rękoma nie zaciskaj ją mocno w zamkniętej dłoni, cofaj dźwignię na pół otwartą dłonią. Unikaj zderzenia z cofającą się dźwignią.

Instrukcja do napinaczy łańcuchowych z grzechotką

 • Napinacz łańcuchowy można obsługiwać stojąc na ziemi.
 • Oparcie o ziemie powinno być bezpieczne.

Konserwacja napinaczy łańcuchowych

 • Rutynowo sprawdzaj zużycie, zgięcie, pęknięcie, rysy, wyżłobienia napinaczy łańcuchowych. Nie używaj pękniętych napinaczy łańcuchowych.
 • Rutynowo smaruj osi i punkty obracania się napinaczy łańcuchowych, również zapadki i gwinty napinaczy z grzechotką, co wydłuży okres użycia napinaczy łańcuchowych i zmniejszy zużycie od tarcia.
Drukuj
Projekt i realizacja, hosting: Stopklatka.pl
www.sangermetal.com