Sanger Metal
Strona Główna > Produkty > Instrukcje. Ostrzeżenia. Zastosowania > Końcówki linowe S-421T, US-422T

Końcówki linowe S-421T, US-422T

Extended Wedge Socket Assembly U.S.
Patent No. 5.553.360 and Canada
Patent No. 2.217.004
UWAGI:

 • nie stosować klinów Crosby S-421W do końcówek linowych S-421T TERMINATOR™ 30-32 mm (rys. 1).
 • nie stosować klinów Crosby UWO-422 do końcówek linowych US-422T TERMINATOR™ (rys. 1).
 • wszystkie końcówki linowe S-421T i US-422T TERMINATOR™ mają oznakowanie T lub TERMINATOR™.
Na klinach końcówek są napisy QUIC-CHECK®
“Go” i “No-Go”. Lina stalowa powinna przechodzić
przez otwór “Go” na klinie i NIE powinna przechodzić
przez otwór “No-Go”.

Ważna informacja o bezpieczeństwie i użyciu.

 • Przed użyciem zawsze sprawdzaj końcówkę, klin i zawleczkę.
 • Nie używaj pękniętych części.
 • Nie używaj części modyfikowanych i zastępczych.
 • Naprawiaj nieznaczne rysy lub wyżłobienia delikatnym szlifowaniem. Zmniejszenie oryginalnych wymiarów nie może przekraczać 10%. Nie spawaj końcówek ani ich części.
 • Sprawdzaj co najmniej raz w roku stałe połączenia.
 • Stosuj tylko oryginalne części odpowiednich modeli i wymiarów.
 • Zawsze używaj końcówek odpowiednich do wymiarów liny.

Bezpieczny montaż

 • Używaj tylko do standardowych lin z 6 lub 8 splotkami odpowiednio do średnicy liny. W przypadku pośrednich średnic lin używać końcówki najbliższego większego wymiaru. Upalanie końca liny nie jest zalecane. Wystający z końcówki martwy koniec powinien mieć długość min. 6 średnic liny, ale nie mniej niż 150 mm (rys.2).
 • Przy użyciu końcówek z nieodkrętnymi linami (liny specjalnej konstrukcji z 8 lub więcej zewnętrznymi splotkami) przed wkładaniem do końcówki koniec liny powinien być upalony, lutowany lub zabezpieczony drutem, żeby splotki nie wyślizgnęły się lub nie wypadły. Wystający z końcówki martwy koniec powinien mieć długość min. 20 średnic liny, ale nie mniej niż 150 mm (rys.2).
 • Stosuj końcówki, kliny i zaciski odpowiednio do średnicy liny, podanej w tabeli 1.
 • Zakładaj linę nośną w osi z klinem (rys.2).
 • Zabezpieczaj martwy koniec liny (rys.2).
 • Zakręcaj nakrętki zacisków zalecanym momentem, podanym w tabeli 1.
 • Nie mocuj martwego końca do liny nośnej i prawidłowo zakładaj klin (rys.3).
 • Przed pierwszym obciążeniem wbij klin do końcówki tak daleko, jak jest to możliwe.
OSTRZEŻENIA
 • W przypadku nie prawidłowego montażu końcówki ładunek może ześlizgnąć się lub spaść, co może spowodować poważny wypadek.
 • Przed montażem końcówki przeczytaj uważnie instrukcję montażu.
 • Nie obciążaj końcówek boczną siłą.
 • Stosuj pierwsze obciążenie do osadzenia liny i klina w końcówce. To obciążenie powinno być równe lub większe od oczekiwanego w użyciu.
 • Nie używaj klinów końcówek S-421T do końcówek US422T i na odwrót. Używaj kliny końcówek wyłącznie odpowiednich wymiarów.
 • Nie stosuj klinów Crosby S-421W do końcówek linowych S-421T TERMINATOR™ 30-32 mm.
 • Nie stosuj klinów Crosby UWO-422 do końcówek linowych US-422T TERMINATOR™.
Tail Length / Długość końca liny

Standardowe liny z 6 lub 8 splotkami

Nieodkrętne liny

Nie mniej 6 średnic liny, ale nie mniej 150 mm

Nie mniej 20 średnic liny, ale nie mniej 150 mm

TABELA 1

Średnica liny, mm

9-10

11-13

14-16

18-19

20-22

24-26

28

30-32

Zacisk, wymiar

9-10

12-13

16

18-20

22

24-26

28-30

32-34

Moment, Nm*

61

88

129

176

305

305

305

488

* Moment dokręcania nakrętek jest kalkulowany dla gwintu „suchego”- wyczyszczonego ze wszelkich smarów.

Bezpieczne użycie

 • Stosuj pierwsze obciążenie do osadzenia liny i klina w końcówce. To obciążenie powinno być równe lub większe od oczekiwanego w użyciu.
 • Wytrzymałości połączenia = 80% siły zrywającej linę.
 • Przy użyciu nie uderzaj martwego końca liny lub klina od strony końca liny.

Drukuj
Projekt i realizacja, hosting: Stopklatka.pl
www.sangermetal.com