Sanger Metal

HAKI CROSBY
OSTRZEŻENIA
 • Przy podnoszeniu ładunku przestrzegać właściwych procedur. 
 • Zerwanie się ładunku może spowodować poważny wypadek.
 • Według OSHA Rule 1926.550(g) do podnoszenia ludzi dźwigami i OSHA Directive CPL 2-1.29 - Interim Inspection Procedures During Communication Tower Construction Activities, haki CROSBY 319, 320 i 322 z zapadką PL, mocowane i zabezpieczone śrubą z nakrętką i zawleczką mogą być stosowane do podnoszenia ludzi. Haki CROSBY 319N, 320N i 322N z zapadką S-4320, mocowaną i zabezpieczoną przetyczką lub śrubą z nakrętką i zawleczką, lub z zawleczką PL-N, mocowaną i zabezpieczoną przetyczką z odchylonym końcem mogą być stosowane do podnoszenia ludzi. Haki CROSBY z zapadką SS-4055 NIE mogą być stosowane do podnoszenia ludzi.
 • Według OSHA Directive CPL 2-1.29 CROSBY nie zaleca zakładania lin/zawiesi bezpośrednio na haku przy podnoszeniu ludzi.  CROSBY wymaga, żeby wszystkie systemy zawieszenia (pionowe zawiesia/liny ) zdecydowanie były wyposażone w zabezpieczenie ładunku przy użyciu ogniw, lub w szakle ze sworzniem z nakrętką i z zawleczką.
 • Gwint może korodować, co może doprowadzić do zerwania się ładunku.
 • Zdjąć zabezpieczającą nakrętkę z haku dla inspekcji lub wymiany 2 podkładek łożysk S-322, S-3316 i S-3319.
 • Ładunek zawsze powinien być podwieszony na hak i nigdy nie powinien opierać się o zapadkę.
 • Nigdy nie przekraczaj DOR haka.
 • Używaj haków zgodnie z instrukcją.Na powierzchni haków są wykute dwa elementy QUIC-CHECK®:
Wskaźniki deformacji - dwa strategicznie rozmieszczone znaki, jeden poniżej trzonka lub ucha i drugi na końcu haka, które pozwalają określić wymiary QUIC-CHECK® , zmiana których świadczy o niewłaściwym użyciu lub przeciążeniu.
Do kontroli używaj narzędzi do pomiarów (na przykład taśmy), żeby wymierzyć dystans między znakami. Znaki powinny mieć odległość krotną cala lub pół cala. Jeśli pomiary nie odpowiadają temu kryterium, hak trzeba zbadać, czy nie jest uszkodzony.
Wskaźnik kąta - określa maksymalny wewnętrzny kąt, który może być między dwoma zawiesiami na haku. Te wskaźniki również pozwalają określić inne wewnętrzne kąty między dwoma cięgnami zawiesia na haku.

WAŻNA INFORMACJA O BEZPIECZEŃSTWIE.
PRZECZYTAJ I PRZESTRZEGAJ

 • Okresowe wizualne kontrole pęknięć, rys, wyżłobień i deformacji są częścią w pełni udokumentowanego programu kontroli, który prowadzi wykwalifikowany personel zgodnie z załącznikiem do ANSI B30.10.
 • Często używane haki lub haki do podnoszenia wibrujących ładunków powinni być okresowo badane metodą proszkowo-magnetyczną lub penetrantem (możliwe że będzie potrzebna częściowa rozbiórka).
 • Nigdy nie używaj haka ze zwiększonym rozwarciem gardzieli lub u którego koniec jest wygięty ponad 10 stopni od płaszczyzny haka, lub który ma jakiekolwiek inne skręcenia lub zgięcia. Uwaga: zapadka nie działa należycie, jeśli koniec haka jest zgięty lub zużyty.
 • Nigdy nie używaj haka, który jest zużyty powyżej granicy, podanej na rysunku 1.
 • Nie używaj haka z pęknięciami, rysami lub wyżłobieniami. Hak z rysami lub wyżłobieniami może być naprawiony szlifowaniem wzdłuż haka, ale wymiary, podane na rysunku 1 powinni być zachowane. Dla oceny pęknięć prosimy skontaktować się z CROSBY.
 • Nigdy nie naprawiaj, nie zmieniaj, nie przerabiaj, nie przekształcaj  haka przez spawanie, nagrzewanie, przepalanie lub zginanie.
 • Nigdy nie obciążaj haka siłą boczną lub tylną, nie obciążaj końca haka. To może doprowadzić do uszkodzenie lub ograniczenia nośności haka (rysunek 2).
 • Haki z uchem, z trzonkiem i obrotowe są zaprojektowane do użycia z linami lub łańcuchami. Nośność zespołu może być mniejsza przy użyciu syntetycznych materiałów.
 • Nie obracaj haka obrotowego S-322 z podwieszonym ładunkiem. Hak S-322 jest wyposażony w sześciokątną nakrętkę z płaskimi podkładkami.
 • Hak obrotowy S-3322 jest zaprojektowany do obracania z podwieszonym ładunkiem. Hak S-3322 jest wyposażony okrągłą nakrętką i zamkniętym łożyskiem.
 • Częstotliwość smarowania haka S-3322 zależy od częstotliwości i czasu użycia haka oraz od warunków zewnętrznych, które ocenia użytkownik.
 • Użycie zapadek może być obowiązkowe i jest regulowane przez kodeksy: OSHA, MSHA, ANSI/ASME B30, ubezpieczenie, i t.d.
 • Upewnij się, że ładunek jest zawieszony na haku (rys.3). Nigdy nie zawieszaj ładunku na zapadce (rys.4).
 • Jeśli zawieszasz na haku dwucięgnowe zawiesia, upewnij się, że kąt odchylenia cięgna od pionu jest mniejszy od 450, a kąt wewnętrzny między cięgnami nie przekracza 900* (rys. 5).
 • Dodatkowe informację patrz w ANSI/ASME B30.10 “Haki”.
PRZED UŻYCIEM HAKÓW UWAŻNIE PRZECZYTAJ TĄ INSTRUKCJĘ.
WAŻNE - PODSTAWOWA INFORMACJA O OBRÓBCE I GWINCIE

 • Nie odpowiedni wymiar gwintu lub trzonka może spowodować zerwanie się ładunku.
 • Maksymalną średnicą jest największa średnica po czyszczeniu, której można spodziewać się po dozwolonym wycentrowaniu, usunięciu naddatków odkucia i t.d.  
 • Wszystkie gwinty muszą być Klasy 2 lub lepsze.
 • Minimalna długość gwintu pod nakrętką nie może być mniejsza od jednej średnicy gwintu.
 • Po właściwym wyregulowaniu nakrętki zamontuj odpowiednie zabezpieczenie. Zabezpieczenia, takie jak śruba lub kołek mogą być użyte do łożysk lub podkładek z brązu. Jeśli hak jest stosowany do większego momentu obrotowego, może być wymagane więcej zabezpieczeń.
 • Trzonek haka nie jest przeznaczony do zaciskania liny lub pręta. Patrz hak S-319SWG do zaciskania.
 • Trzonek haka nie jest przeznaczony do wiercenia wzdłuż i wewnętrznego gwintowania.
 • Crosby nie ponosi odpowiedzialności za (A) - jakość obróbki, (B) - rodzaj zastosowania, (C) - środki łączenia z napędem lub ładunkiem.
 •  Minimalna średnica gwintu w zależności od WLL jest podana w tabeli niżej.
 • Nie używaj haków z gwintem, skorodowanym na długości większej niż 20%  długości gwintu pod nakrętką.

 

IDENTYFIKACJA HAKÓW CROSBY I DOPUSZCZALNE OBCIĄŻENIE ROBOCZE

Identyfikacja haku

Dopuszczalne obciążenie robocze (DOR)
(t)

Maksymalna średnica trzonka po obróbce
(mm)
Minimalna średnica gwintu

319-C,

319-CN ,

320-C,

320-CN,

322-C,

322-CN

319 A,

319-AN

320-A,

320-AN

322-A,

322-AN

3319,

3322B

319-BN

319-C,

319-CN

320-C,

320-CN

322-C,

322-CN

319-A,

319-AN

320-A,

320-AN

322-A,

322-AN

S-3322B

319-BN
S-3319

319-BN

319-A

319-AN

(Alloy)

319-BN

(Bronze)

DC

DA

DB

.75

1

.5
-
.53

1/2 - 13unc

1/2 - 13 unc

FC

FA

FB

1

1.5

.6
-
.62
5/8 - 11unc

5/8 - 11 unc

GC

GA

GB

1.5

2

1
-
.66
5/8 - 11unc

5/8 - 11 unc

HC

HA

HB

2

3

1.4
1.63
.81
3/4 - 10unc

3/4 - 10 unc

IC

IA

IB

3

*4.5 / 5

2.0
2.5
1.03
7/8 - 9unc

7/8 - 9 unc

JC

JA

JB

5

7

3.5
4.5
1.27
1-1/8 - 7unc

1-1/8 - 7 unc

KC

KA

KB

7.5

11

5.0
-
1.52
1-1/4 - 7unc

1-3/8 - 6 unc

LC

LA

LB

10

15

6.5
-
1.75
1-5/8 - 8un

1-5/8 - 8 un

NC

NA

NB

15

22

10
-
2.00
2 - 8un

2 - 8 un

OC

OA

20

30

-
-
2.50
2-1/4 - 8un

2-1/4 - 8 un

PC

PA

25

37

-
-
3.50
2-3/4 - 8un

2-3/4 - 8 un

SC

SA

30

45

-
-
3.50
3 - 8un

3 - 8 un

TC

TA

40

60

-
-
4.00
3-1/4 - 8un

3-1/2 - 8 un

UC

UA

50

75

-
-
4.50
3-3/4 - 8un

4 - 4 unc

WA

100

-
-
6.12

4-1/2 - 8 un

XA

150

-
-
6.36

5-1/2 - 8 un

YA

200

-
-
7.00

6-1/4 - 8 un

ZA

300

-
-
8.62

7-1/2 - 8 un

*Haki 319-AN, 320-AN, 3322 i 322-AN mają oznakowanie 5 t.

 

Instrukcja bezpieczeństwa i stosowania ZAPADEK DO HAKÓW CROSBY

 • Zawsze sprawdzaj hak i zapadkę przed użyciem.
 • Nigdy nie używaj skręconych lub zgiętych zapadek.
 • Zawsze upewnij się, że sprężyna dociska zapadkę do końca haka.
 • Zawsze upewnij się, że ładunek jest zawieszony na haku, nigdy na zapadce (rysunki 1 ,2).
 • Gdy zawieszasz dwucięgnowe zawiesia na hak, upewnij się, że kąt między cięgnami jest mniejszy niż 900 oraz czy cięgno nie dotyka dolnej części zapadki (rysunki 3, 4).
 • Zapadka jest przeznaczona do zapobiegania spadania luźnego zawiesia z haka.
 • Zapadka nie jest przeznaczona do dźwigania ładunków, zabezpiecza tylko swobodne zawiesie przed wypadnięciem z haka.
Drukuj
Projekt i realizacja, hosting: Stopklatka.pl
www.sangermetal.com