Sanger Metal
Strona Główna > Produkty > Instrukcje. Ostrzeżenia. Zastosowania > CROSBY ELIMINATOR™ INFORMACJA UŻYTKOWANIA I OSTRZEGAWCZA

CROSBY ELIMINATOR™ INFORMACJA UŻYTKOWANIA I OSTRZEGAWCZA

OSTRZEŻENIA
 • Nieprzestrzeganie tej informacji może spowodować poważny wypadek.
 • Przed użyciem Crosby ELIMINATOR™ uważnie przeczytaj tą instrukcję.
 • Nie prawidłowe użycie Crosby ELIMINATOR™ może spowodować działanie dodatkowych sił, na które elementy nie są policzone.


DEFINICJA Crosby ELIMINATOR™

 • Crosby ELIMINATOR™ składa się z uchwytu, sworznia zawiasu, zapadki i dolnego korpusu z gniazdem/gniazdami.

 Na Crosby ELIMINATOR™ wykute następujące elementy QUIC-CHEK®:
Wskaźniki deformacji - dwa strategicznie rozmieszczone znaki,
umieszczone na bokach uchwytu, które pozwalają określić wymiary
 QUIC-CHECK® , zmiana których świadczy o niewłaściwym użyciu
lub przeciążeniu.
Do kontroli używaj narzędzi do pomiarów (na przykład taśmy), żeby wymierzyć dystans między znakami. Znaki powinni mieć odległość krotną calu lub pół cala. Jeśli pomiary nie odpowiadają temu kryterium, uchwyt trzeba zbadać, czy nie jest uszkodzony.


WAŻNA INFORMACJA O BEZPIECZEŃSTWIE.
PRZECZYTAJ I PRZESTRZEGAJ

 • Okresowe wizualne kontrole pęknięć, zużycia, wyżłobień i deformacji są częścią w pełni udokumentowanego programu kontroli, który prowadzi wykwalifikowany personel zgodnie z załącznikiem do ANSI B30.09.
 • Nie używaj elementów Crosby ELIMINATOR™ z pęknięciami, rysami lub wyżłobieniami. Uchwyt lub korpus Crosby ELIMINATOR™  z rysami lub wyżłobieniami może być naprawiony przez wykwalifikowaną osobę. Wykwalifikowana osoba może wykonać naprawę szlifowaniem wzdłuż konturu odkuwki, ale wymiary, podane na rysunku A powinni być zachowane. Nigdy nie używaj Crosby ELIMINATOR™ zużyte powyżej wartości, podanych na rysunku A.

 
 • Nigdy nie naprawiaj, nie zmieniaj, nie przerabiaj, nie przekształcaj  Crosby ELIMINATOR™  przez spawanie, nagrzewanie, przepalanie lub zginanie.
 • Crosby ELIMINATOR™  w połączeniu z ogniwem lub urządzeniem skracającym do łańcuchów nie może być wykorzystywany w sposób inny od zamierzonego.
 • Zawiesie może być skracane wykorzystując gniazda, jak pokazano na rys. C.
 • W skrócie: Crosby ELIMINATOR™ może być używane bez zmniejszenia DOR.
 • Nigdy nie zawieszaj niczego na zawiasie Crosby ELIMINATOR™ (na przykład haku obciążonego zawiesia) i nie przewlekaj obciążonego łańcuchu przez niego (rys. B).
 • Nigdy nie przekraczaj nośności zawiesi, pokazanych na etykiecie identyfikacyjnej.
 • Używaj urządzeń do podnoszenia odpowiednich do Crosby ELIMINATOR™ (rys. D). Nigdy nie doprowadzaj do bocznego obciążenia zawiasu  (rys. E), co może spowodować uszkodzenie lub ograniczenie nośności Crosby ELIMINATOR™.
 • Crosby ELIMINATOR™ jest przeznaczony do rozciągania lub ciągnięcia. Unikaj obciążeń bocznych, do których produkt nie jest przeznaczony (rys. F).

 

 • Nigdy nie używaj Crosby ELIMINATOR™ na zawiasach których widoczne ślady zniekształcenia lub przeciążenia (patrz tabelę 1).
 • Przestrzegaj informacji ostrzegawczych, wyboru, użycia i utrzymania do innych elementów zawiesi łańcuchowych ze stali stopowej.


Tabela 1

Wymiary zawiasu Crosby ELIMINATOR™

Średnica łańcuchu

Kod
identyfikacji

Długość wewnętrzna

Szerokość wewnętrzna

Rozstaw szczęk

Wymiar
QUIC-CHECK®

(cale)

(mm)

(cale)

(mm)

(cale)

(mm)

(cale)

(mm)

(cale)

(mm)

1/4 - 5/16

7 - 8

2

3,88

98,6

3,00

76,2

0,94

23,9

3,50

88,9

3/8

10

3

4,81

122,2

3,50

88,9

1,13

28,7

4,00

101,6

1/2

13

4

6,00

152,4

4,13

104,9

1,31

33,3

5,00

127,0

5/8

16

5

6,88

174,8

4,75

120,7

1,63

41,4

6,00

152,4

 

 • Crosby ELIMINATOR™ pod obciążeniem powinien mieć możliwość ustawiania się w jednej linii na sworzniu zawiasu.
 • Użycie zapadki może być wymagane przepisami bezpieczeństwa, na przykład  OSHA, MSHA, ANSI/ASME B30.10 i B30.9.
 • Przy użyciu zapadki Crosby ona powinna być dopasowana i działać właściwie, nie powinno być widocznych skręceń lub zgięć.
 • Zawsze upewnij się, że łańcuch jest osadzony w szczelinie gniazda i że gniazdo utrzymuje ładunek. ładunek nigdy nie może opierać się o zapadkę.
 • Zapadka nie jest przeznaczona do zapobiegania popełnianiu błędów.
 • Do napraw używaj tylko oryginalnych części Crosby.

A-1361
Jednocięgnowe Crosby ELIMINATOR™

 • Jednocięgnowe Crosby ELIMINATOR™ A-1361 są przeznaczone do podtrzymywania pojedynczych cięgien, obciążonych pionowo. Gniazdo może być używane do robienie pętli na cięgnie (rys. G), a DOR będzie odpowiadał tabeli 4 (klasa 100) i tabeli 5 (klasa80) rozdziału „ZAWIESIA ŁAŃCUCHOWE. Ostrzeżenia i informacja o wyborze, korzystaniu i utrzymaniu” dla jednocięgnowych zawiesi.
 • Do zawieszenia ładunku w jednocięgnowym koszu i osiągnięcia pełnego DOR używaj tylko jednego odcinka łańcuchu, przyłączonego końcami do dwóch sworzni ładunku jednocięgnowych zakończeń A-1361 Crosby ELIMINATOR™ (rys. H). Kosz może być skracany za pomocą gniazd.
 • Nigdy nie przekraczaj na  pojedynczym zakończeniu A-1361 Crosby ELIMINATOR™ DOR jednocięgnowego zawiesia, podanego w tabeli 4 (klasa 100) i tabeli 5 (klasa80).

 A-1362
Dwucięgnowe Crosby ELIMINATOR™

 • Dwucięgnowe Crosby ELIMINATOR™ A-1362 są przeznaczone do podtrzymywania symetrycznie obciążonych dwucięgnowych zawiesi z kątami do poziomu 60, 45 i 30 stopni. Gniazdo może być używane do robienie pętli na cięgnach (rys. J), a DOR będzie odpowiadał tabeli 4 (klasa 100) i tabeli 5 (klasa80) rozdziału „ZAWIESIA ŁAŃCUCHOWE. Ostrzeżenia i informacja o wyborze, korzystaniu i utrzymaniu” dla dwucięgnowych zawiesi.
 • Do zawieszenia ładunku w jednocięgnowym koszu i osiągnięcia pełnego DOR używaj tylko jednego odcinka łańcuchu, przyłączonego końcami do dwóch sworzni ładunku zakończeń A-1362 Crosby ELIMINATOR™ (rys. K). Kosz może być skracany za pomocą gniazd.
 • Do zawieszenia ładunku w dwucięgnowym koszu i osiągnięcia pełnego DOR używaj dwóch zakończeń A-1362 Crosby ELIMINATOR™ z łańcuchami, przyłączonymi do sworzni ładunku  (rys. L).
 • Nigdy nie przekraczaj na pojedynczym zakończeniu A-1362 Crosby ELIMINATOR™ DOR dwucięgnowego zawiesia / jednocięgnowego kosza.

 

Drukuj
Projekt i realizacja, hosting: Stopklatka.pl
www.sangermetal.com